Inscripció Campus

0,00

Gaudeix del nostre campus de tecnificació d’estiu!

Omple els formularis que tens posteriorment i reserva la teva plaça!

 • Dades del jugador

  Autoritzacions

  L’U.E. SITGES i el campus Aitana Bonmatí, disposen de diferents canals on informen i fan difusió de les seves activitats esportives i/o complementàries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de ràdio, vídeo o qualsevol altre suport conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.
  El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18,1 de la Constitució́ i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’U.E. SITGES i el campus Aitana Bonmatí demanen al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.
  Amb la signatura d’aquest document, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementàries en les quals participi el campus Aitana Bonmatí, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret apercebre cap tipus de compensació.

  Autoritzacions

  Amb la signatura d’aquest document, autoritzo al meu fill/a com a integrant del campus Aitana Bonmatí, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració́ fins a les instal·lacions esportives programades per la pràctica de l’esport i acompanyat / da per personal tècnic del campus, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de dit desplaçament en el cas de que aquest es faci en
  transport privat.

  Autoritzacions

  Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per la incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de l’U.E. SITGES i el campus Aitana Bonmatí, amb domicili a l’Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a l’entitat, i on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI.

  Ja has omplert tot perfectament! Ara ja només queda que reservis la teva plaça!

Categoria:
×