INSCRIPCIÓ JUGADOR INICIACIÓ

0,00

  • 275 €

  DADES DEL JUGADOR


  DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@

  ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
  • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic, aviat rebreu la informació de l’equip al qual ha estat assignat, amb els dies i horaris d’entrenament.
  • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, sigui en targeta de crèdit, s'hagi gestionat el pagament per financiació APLAZAME, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.
  • En cas que, un cop iniciada la temporada, els coordinadors del Club detectin que el nen o nena està en un grup/equip que no és el més adequat pel seu correcte dessenvolupament avaluaran amb la família la possibilitat de realitzar un canvi de grup/equip abans de la data límit prevista per la Federació Catalana de Futbol.
  • Per pagaments a través de la plataforma APLAZAME, en qualsevol moment que hi hagi dues quotes pendents de liquidar, la llicència del jugador afectat, serà exclosa de participar en entrenaments i partits, fins que es regularitzi el deute pendent.
  • Serà obligatoria la compra del kit de roba, aquells que no el tinguin encara, que podreu trobar a la botiga virtual, i també a la botiga física de TOTALSPORT, Rambla del Garraf, 48-60; VALENTÍ VILLAGE: 08812 Les Roquetes.
  • El kit de roba per jugadors d'iniciació, inclou: samarreta d'entrenament, shorts d'entrenament, mitges i dessuadora. El preu d'aquest pack és de 60 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
  • La utilització de l'esmentat kit de roba, és obligatoria per a tots els jugadors del club.
  • La U.E.SITGES, no autoritzarà a cap dels nostres jugadors a participar en cap activitat que no sigui organitzada pel nostre club, ja que aquest és el compromís que adquireixen jugadors i famílies envers la nostra entitat, al formalitzar la seva inscripció.
  ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

  La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

  El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

  Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

  ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

  Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

  ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

  Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

Categoria:
×