INSCRIPCIÓ JUGADOR

0,00

  • 430 €
  • 250 €

  HAS ESTAT JUGADOR DEL CLUB EN LA TEMPORADA 2020-2021?

  HAS ESTAT JUGADOR DEL CLUB EN LA TEMPORADA 2020-2021?

  DADES DEL JUGADOR


  DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@

  ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
  • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic, aviat rebreu la informació de l’equip al qual ha estat assignat, amb els dies i horaris d’entrenament.

   

  • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, sigui en targeta de crèdit, s'hagi gestionat el pagament per financiació APLAZAME, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.

   

  • En cas que, un cop iniciada la temporada, els coordinadors del Club detectin que el nen o nena està en un grup/equip que no és el més adequat pel seu correcte dessenvolupament avaluaran amb la família la possibilitat de realitzar un canvi de grup/equip abans de la data límit prevista per la Federació Catalana de Futbol.
  • Els cupons de descompte, que corresponen a la proporció de la quota no utilitzada en el darrer trimestre de la temporada 2019-2020, només seran vàlids per inscripcions que es realitzin abans del 30 de Juny de 2020.
  • Per pagaments a través de la plataforma APLAZAME, en qualsevol moment que hi hagi dues quotes pendents de liquidar, la llicència del jugador afectat, serà exclosa de participar en entrenaments i partits, fins que es regularitzi el deute pendent.
  • Aquesta temporada es produirà l’entrada del nou sponsor tècnic, PUMA (a partir de l’1 de Gener de 2021), per aquesta raó serà obligatoria la compra del nou kit de roba que trobareu a la botiga virtual, i també a la botiga física de EQUIPACIONS.CLUB, Avgda Eduard Toldrà, 119; 08800 Vilanova i la Geltrú.
  • Aquesta compra es podrà realitzar a partir del 1er de Setembre, i s’anirà lliurant al llarg del darrer trimestre de l’any.
  • El kit de roba per jugadors federats inclou: samarreta d'entrenament, short d'entrenament, mitges, dessuadora, polo, bermuda de passeig, xandall complet i motxilla. El preu d'aquest pack es de 190 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
  • El kit de roba per jugadors del Torneig Social, inclou: samarreta d'entrenament, shorts d'entrenament, mitges i dessuadora. El preu d'aquest pack és de 60 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
  • La utilització de l'esmentat kit de roba, serà obligatoria a partir del 1 de Gener de 2021.
  ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

  La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

  El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

  Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

  ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

  Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

  ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

  Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat.

  Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

Categoria:
×