REVISIÓ MÈDICA

0,00

 • DADES DEL JUGADOR


  DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@


  • 25 €

  ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
  • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, en targeta de crèdit.
  • En cas que, per causes de força major no es pugui realitzar la revisió, el club reemborsarà de forma immediata els imports que corresponguin a aquest servei contractat.
  ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

  Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

Categoria:
×