Showing all 6 results

  • DADES DEL JUGADOR


   DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@
   ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
   • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic.

    

   • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, en targeta de crèdit, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.

    

   • En cas que, per causes de força major degut a la emergència sanitaria, o per normativa dictada per l'autoritat competent, no es pugui realitzar l'activitat. El club reemborsarà de forma immediata els imports que corresponguin als torns contractats, més els drets d'inscripció.
   • Uns dies abans de l'inici de l'activitat, es remetran detalls de les mesures de seguretat implementades en el moment vigent.
   • No s'acceptaran inscripcions amb pagaments a crèdit (APLAZAME), que acabin més enllà del final de l'activitat contractada (límit de liquidació de la operació de crèdit 20 d'agost de 2020).
   ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

   La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

   Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

   ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

   Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

   ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

   Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat.

   Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

   • 400 €

   DADES DEL JUGADOR


   DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@

   ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
   • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic, aviat rebreu la informació de l’equip al qual ha estat assignat, amb els dies i horaris d’entrenament.
   • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, sigui en targeta de crèdit, s'hagi gestionat el pagament per financiació APLAZAME, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.
   • En cas que, un cop iniciada la temporada, els coordinadors del Club detectin que el nen o nena està en un grup/equip que no és el més adequat pel seu correcte dessenvolupament avaluaran amb la família la possibilitat de realitzar un canvi de grup/equip abans de la data límit prevista per la Federació Catalana de Futbol.
   • Per pagaments a través de la plataforma APLAZAME, en qualsevol moment que hi hagi dues quotes pendents de liquidar, la llicència del jugador afectat, serà exclosa de participar en entrenaments i partits, fins que es regularitzi el deute pendent.
   • Serà obligatoria la compra del kit de roba, aquells que no el tinguin encara, que podreu trobar a la botiga virtual, i també a la botiga física de TOTALSPORT, Rambla del Garraf, 48-60; VALENTÍ VILLAGE; 08812 Les Roquetes.
   • El kit de roba per jugadors escolars inclou: samarreta d'entrenament, short d'entrenament, mitges, dessuadora, polo, bermuda de passeig, xandall complet i motxilla. El preu d'aquest pack es de 190 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
   • La utilització de l'esmentat kit de roba, és obligatoria per a tots els jugadors del club.
   • La U.E.SITGES, no autoritzarà a cap dels nostres jugadors a participar en cap activitat que no sigui organitzada pel nostre club, ja que aquest és el compromís que adquireixen jugadors i famílies envers la nostra entitat, al formalitzar la seva inscripció.
   ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

   La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

   Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

   ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

   Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

   ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

   Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

   • 525 €

   DADES DEL JUGADOR


   DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@

   ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
   • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic, aviat rebreu la informació de l’equip al qual ha estat assignat, amb els dies i horaris d’entrenament.
   • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, sigui en targeta de crèdit, s'hagi gestionat el pagament per financiació APLAZAME, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.
   • En cas que, un cop iniciada la temporada, els coordinadors del Club detectin que el nen o nena està en un grup/equip que no és el més adequat pel seu correcte dessenvolupament avaluaran amb la família la possibilitat de realitzar un canvi de grup/equip abans de la data límit prevista per la Federació Catalana de Futbol.
   • Per pagaments a través de la plataforma APLAZAME, en qualsevol moment que hi hagi dues quotes pendents de liquidar, la llicència del jugador afectat, serà exclosa de participar en entrenaments i partits, fins que es regularitzi el deute pendent.
   • Serà obligatoria la compra del kit de roba, aquells que no el tinguin encara, que podreu trobar a la botiga virtual, i també a la botiga física de TOTALSPORT, Rambla del Garraf, 48-60; VALENTÍ VILLAGE; 08812 Les Roquetes.
   • El kit de roba per jugadors federats inclou: samarreta d'entrenament, short d'entrenament, mitges, dessuadora, polo, bermuda de passeig, xandall complet i motxilla. El preu d'aquest pack es de 190 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
   • La utilització de l'esmentat kit de roba, és obligatoria per a tots els jugadors del club.
   • Segons estableix el Reglament General de la Federació Catalana de Futbol, en l'article 124.1 "Els futbolistes amb llicència a favor d'un club no podran jugar ni entrenar-se en equips d'un altre, amb excepció del que estableixen les disposicions legals i les que es contenen en l'esmentat Reglament". En l'article 124.2 "De l'incompliment d'aquesta disposició seran responsables tant el jugador com el club on intervingui indegudament", i l'article 124.3, "Això no obstant, els futbolistes amb llicència a favor d'un equip podran entrenar-se en un equip d'un altre club en el període comprès entre l'1 de març i l'inici de les competicions de la següent temporada, sempre que l'equip es trobi inscrit en les competicions de la FCF i es disposi anteriorment a l'entrenament, i per escrit, de l'autorització per a participar-hi. 
    En qualsevol cas, la U.E.SITGES, no autoritzarà a cap dels nostres jugadors a participar en cap activitat que no sigui organitzada pel nostre club, ja que aquest és el compromís que adquireixen jugadors i famílies envers la nostra entitat, al formalitzar la seva inscripció.
   ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

   La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

   Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

   ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

   Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

   ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

   Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

   • 275 €

   DADES DEL JUGADOR


   DADES DEL PARE/MARE/TUTOR@

   ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
   • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic, aviat rebreu la informació de l’equip al qual ha estat assignat, amb els dies i horaris d’entrenament.
   • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, sigui en targeta de crèdit, s'hagi gestionat el pagament per financiació APLAZAME, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.
   • En cas que, un cop iniciada la temporada, els coordinadors del Club detectin que el nen o nena està en un grup/equip que no és el més adequat pel seu correcte dessenvolupament avaluaran amb la família la possibilitat de realitzar un canvi de grup/equip abans de la data límit prevista per la Federació Catalana de Futbol.
   • Per pagaments a través de la plataforma APLAZAME, en qualsevol moment que hi hagi dues quotes pendents de liquidar, la llicència del jugador afectat, serà exclosa de participar en entrenaments i partits, fins que es regularitzi el deute pendent.
   • Serà obligatoria la compra del kit de roba, aquells que no el tinguin encara, que podreu trobar a la botiga virtual, i també a la botiga física de TOTALSPORT, Rambla del Garraf, 48-60; VALENTÍ VILLAGE: 08812 Les Roquetes.
   • El kit de roba per jugadors d'iniciació, inclou: samarreta d'entrenament, shorts d'entrenament, mitges i dessuadora. El preu d'aquest pack és de 60 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
   • La utilització de l'esmentat kit de roba, és obligatoria per a tots els jugadors del club.
   • La U.E.SITGES, no autoritzarà a cap dels nostres jugadors a participar en cap activitat que no sigui organitzada pel nostre club, ja que aquest és el compromís que adquireixen jugadors i famílies envers la nostra entitat, al formalitzar la seva inscripció.
   ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

   La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

   Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

   ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

   Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

   ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

   Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

   • 0 €

   DADES DE LA JUGADORA


   ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS
   • La responsabilitat de la distribució dels jugadors, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic, aviat rebreu la informació de l’equip al qual ha estat assignat, amb els dies i horaris d’entrenament.
   • Les inscripcions no es consideren confirmades, fins que no s'hagi realitzat el pagament, sigui en targeta de crèdit, s'hagi gestionat el pagament per financiació APLAZAME, o s'hagi rebut l'import de la transferència bancaria.
   • En cas que, un cop iniciada la temporada, els coordinadors del Club detectin que el nen o nena està en un grup/equip que no és el més adequat pel seu correcte dessenvolupament avaluaran amb la família la possibilitat de realitzar un canvi de grup/equip abans de la data límit prevista per la Federació Catalana de Futbol.
   • Per pagaments a través de la plataforma APLAZAME, en qualsevol moment que hi hagi dues quotes pendents de liquidar, la llicència del jugador afectat, serà exclosa de participar en entrenaments i partits, fins que es regularitzi el deute pendent.
   • Serà obligatoria la compra del kit de roba, aquells que no el tinguin encara, que podreu trobar a la botiga virtual, i també a la botiga física de TOTALSPORT, Rambla del Garraf, 48-60; VALENTÍ VILLAGE; 08812 Les Roquetes.
   • El kit de roba per jugadors escolars inclou: samarreta d'entrenament, short d'entrenament, mitges, dessuadora, polo, bermuda de passeig, xandall complet i motxilla. El preu d'aquest pack es de 190 €, i el proveidor ofereix la possibilitat de pagar-ho a terminis.
   • La utilització de l'esmentat kit de roba, és obligatoria per a tots els jugadors del club.
   • La U.E.SITGES, no autoritzarà a cap dels nostres jugadors a participar en cap activitat que no sigui organitzada pel nostre club, ja que aquest és el compromís que adquireixen jugadors i famílies envers la nostra entitat, al formalitzar la seva inscripció.
   ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

   La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment als pares o tutors legals per poder publicar aquests suports on apareguin els seus fills/filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

   Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret a percebre cap tipus de compensació.

   ACCEPTAR DESPLAÇAMENTS

   Amb l’acceptació d’aquest text, autoritzo al meu fill/a com a integrant de la Unió Esportiva Sitges, a desplaçar-se per mitjà de transport públic o privat, des del lloc de concentració fins a les instal·lacions esportives programades en el calendari de competició, per la pràctica de l’esport i acompanyat/da per personal tècnic de l’Escola, eximint de tota responsabilitat en cas d’accident o qualsevol altra incidència a l’adult que s’hagués fet càrrec de l’esmentat desplaçament en el cas de que aquest es faci en transport privat o públic.

   ACCEPTAR TRAMITACIÓ DE DADES PERSONALS

   Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació d’aquestes dades del seu fill / filla a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

   • 100 €
   • 60 €
   • 35 €
   • 25 €

   DADES PERSONALS

   ACCEPTAR CONDICIONS GENERALS

   Per ser soci o sòcia de ple dret de la U.E. Sitges, cal ser persona física, major de 18 anys, que hagi sol·licitat l'admissió a la junta directiva i que hagi estat acceptada per aquesta.

   Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:

   a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general.

   b) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d’acord amb aquests estatuts.

   c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat.

   d) Impugnar els acords de l'assemblea general i de la junta directiva i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

   e) Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de:

   e1) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació.

   e2) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió.

   e3) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.

   Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:

   a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

   b) Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

   c) Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

   d) Facilitar una adreça de correu electrònic i un domicili per al lliurament

   de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquestes adreces.

   La condició de soci o sòcia es perd:

   a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

   b) Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d'expedient disciplinari.

   c) Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

   ACCEPTAR DRETS D'IMATGE

   1. DRETS D’IMATGE

   La Unió Esportiva Sitges, disposa de diferents canals on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i/o complementaries. En aquests canals s’hi poden publicar fotografies, pel·lícules, programes de televisió, de radio, vídeo o qualsevol altre suport, conegut o no, en les quals apareguin de manera individual o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.

   El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La Unió Esportiva Sitges demana al consentiment per poder publicar aquests suports on puguin apareixer i on siguin clarament identificables.

   Amb l’acceptació d’aquesta clàusula, autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en suports corresponents a activitats esportives i/o complementaries en les quals participi la Unió Esportiva Sitges, i cedeixo tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària d’aquests suports sense que tingui dret apercebre cap tipus de compensació.

   ACCEPTAR DADES PERSONALS

   Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitem la seva autorització per l’incorporació de les seves dades a la nostra base de dades, la responsabilitat de la qual es de la Unió Esportiva Sitges, amb domicili al Estadi Municipal d’Aiguadolç; 08870 Sitges. En qualsevol cas, vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a lopd@uesitges.cat, i on hi faci esment dels seus noms, cognoms i número de DNI

×